Certifikát kvality ISO 9001

Naša spoločnosť obdržala 28.10.2014 akreditovaný certifikát kvality podľa STN EN ISO 9001:2008.