Obálky kníh v OPACu

V roku 2017 sme pripravili pre našich klientov rozšírenie online katalógu o obálky kníh. V prípade záujmu, kontaktujte pracovníkov oddelenia podpory.