SVOP, spol. s r.o.

IČO: 30775264
DIČ: 2020314945
IČ DPH: SK2020314945

Sídlo a fakturačná adresa: 
Pod rovnicami 2, 841 04 Bratislava

Bankové spojenie: 

Tatra banka, a.s., Karloveská 1 Bratislava, 2629431851 / 1100
IBAN: SK18 1100 0000 0026 2943 1851

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č. 2223/B

Spoločnosť NIE JE v likvidácii, v konkurze alebo vo vyrovnaní